Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Parc Sanitari Sant Joan de Deu

Màsters i Cursos

:

Inscripcion

Curs Treball en Equip

Data límit d'inscripció: 30/07/2019 o fins arribar al nombre màxim d'inscrits Data inici: 01/05/2019 - Data fi: 31/07/2019 Import: 90 €
DADES INSCRIPCIÓ
Nom * :
Cognoms * :
Document * :
Telèfon * :
Correu electrònic * :
Repetiu el correu electrònic * :
Titulació acadèmica i especialitat :
Empresa :
Mètode de Pagament * :
Necessita factura * :
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999 i el RD 1720/2007, reglament que la desenvolupa, Parc Sanitari Sant Joan de Déu -PSSJD d’ara endavant - li comunica que les seves dades es tractaran i s’incorporaran al fitxer de DOCENCIA del que és responsable i titular PSSJD amb la finalitat de gestionar, organitzar el curs i contactar amb vostè en aquesta o en futures accions docents o formatives. Les seves dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en que és obligatori per llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al responsable de Docència de PSSJD, per escrit (Carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, 08830 Sant Boi de Llobregat) o bé en persona.​ El fet que vostè finalitzi la inscripció autoritza a PSSJD a efectuar el tractament de les seves dades
* Vull rebre informació referent a futures accions comunicatives / divulgatives / docents / formatives de Parc Sanitari Sant Joan de Déu a través del correu electrònic
Un cop inscrit disposarà de 30 minuts per finalitzar l'operació de pagament.
Login