Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Parc Sanitari Sant Joan de Deu

Màsters i Cursos

:

Inscripcion

Màster en terapia sistèmica-relacional

​​1ª part de la 3ª edició
Al camp de Cuota Inscripció:
 
-la modalitat pre-inscripció correspon al pagament de 800 €
 
-la modalitat formalitzar matrícula correspon al pagament de la resta de la matrícula de 3.200 €
 
-la modalitat estàndar correspon a la totalitat del curs de 4000 €
 
-la modalitat quota mensual correspon al pagament de 400 €, de la qual s'haurà de fer l'abonament mensualment durant 8 mensualitats fins a completar el pagament de 4000 (800 matrícula + 8 mensualitats de 400 )

DADES INSCRIPCIÓ
Nom * :
Cognoms * :
Cuota Inscripció * :
Document * :
Telèfon * :
Correu electrònic * :
Repetiu el correu electrònic * :
Titulació acadèmica i especialitat :
Empresa :
Mètode de Pagament * :
Necessita factura * :
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999 i el RD 1720/2007, reglament que la desenvolupa, Parc Sanitari Sant Joan de Déu -PSSJD d’ara endavant - li comunica que les seves dades es tractaran i s’incorporaran al fitxer de DOCENCIA del que és responsable i titular PSSJD amb la finalitat de gestionar, organitzar el curs i contactar amb vostè en aquesta o en futures accions docents o formatives. Les seves dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en que és obligatori per llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al responsable de Docència de PSSJD, per escrit (Carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, 08830 Sant Boi de Llobregat) o bé en persona.​ El fet que vostè finalitzi la inscripció autoritza a PSSJD a efectuar el tractament de les seves dades
* Vull rebre informació referent a futures accions comunicatives / divulgatives / docents / formatives de Parc Sanitari Sant Joan de Déu a través del correu electrònic
Un cop inscrit disposarà de 30 minuts per finalitzar l'operació de pagament.
Login